Deratyzacja: Skuteczna ochrona przed gryzoniami

Szkodniki takie jak szczury i myszy stanowią poważny problem dla miast i ich mieszkańców. Deratyzacja to proces zwalczania tych szkodników, mający na celu ochronę zdrowia publicznego oraz zachowanie higieny miejskiej Szczury i myszy są również zagrożeniem dla infrastruktury, ponieważ mogą gryźć kable elektryczne i uszkadzać budynki. Dlatego ważne jest, aby podejmować skuteczne działania deratyzacyjne, zarówno prewencyjne, jak i interwencyjne.

Standardowa deratyzacja

• Przegląd karmnika deratyzacyjnego oraz jego wyczyszczenie
• Weryfikacja usytuowania i stanu sprzętu
• Wyłożenie / wymiana trucizny w karmikach deratyzacyjnych.
• Uprzątnięcie oraz utylizacja martwych gryzoni
• Sporządzenie protokołu powykonawczego.

Kompleksowa deratyzacja

• Inspekcja budynku pod kątem szczelności wejść dla szkodników
• Przeprowadzenie prac budowlanych w celu zabezpieczenia obiektu przed gryzoniami
• Kilku etapowy, indywidualny plan deratyzacyjny
• W razie potrzeby : Montaż dodatkowych karmników deratyzacyjnych oraz wymiana trucizny na inną

Stały monitoring GMP/GHP, HACCP

W zwalczaniu szczurów i myszy istotnym czynnikiem jest ciągłe monitorowanie ich aktywności. Systematyczna deratyzacja pomaga znacząco ograniczyć ich miejscową populację i zapobiega im dostępowi do przechowywanej żywności lub innych zapasów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, producenci, dystrybutorzy i przetwórcy żywności muszą stosować system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Jest to procedura mająca na celu regularną inspekcję zakładu, sklepu lub restauracji, w celu wykrycia wszelkich czynników, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo żywności. Cykliczne monitorowanie obiektu pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych zagrożeń, takich jak obecność szkodników, oraz umożliwia podjęcie działań w celu ich usunięcia.

1. Ocena zagrożenia pojawienia się szkodników i wskazania środków zapobiegawczych.
2. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP).
3. Ustalenie limitów krytycznych.
4. Opracowanie planu monitorowania obiektu i wdrożenia systemu kontroli zagrożeń.
5. Zaplanowanie działań korygujących – w sytuacji, gdy punkt krytyczny nie spełnia wymagań.
6. Omówienie procedur weryfikacji systemu.
7. Opracowanie procedur prowadzenia dokumentacji dotyczącej cyklicznego monitoringu.

Współpracujemy z wieloma podmiotami i instytucjami m.in. :

Restauracje i lokale gastronomiczne
Nieruchomości mieszkalne i zarządzający nieruchomościami
Hotele i obiekty turystyczne
Przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne
Placówki oświatowe i instytucje publiczne

Deratyzacja Trójmiasto
Likwidacja gryzoni Sopot
Scroll to Top

Zamów usługi DDD

Użyj kodu promocyjnego: DEBB2024
otrzymaj 10% rabatu

Rezerwacja usługi